Vi søger en ambitiøs Microsoft BI Dataudvikler – ”Engineer”

Du kan bruge en Microsoft SQLServer, som var det en schweizerkniv

Datajonglør og teknisk pionér 

Som Microsoft BI Dataudvikler – Engineer hos Forca er du som person nysgerrig på at skabe den helt rigtige datamodel og -løsning i tæt samarbejde med forretningen. Du er samtidigt både ambitiøs og nytænkende i brugen af teknologier og udviklingsmetoder. Du tager initiativ og er ansvarsfuld, når du udvikler nye løsninger, hvor du naturligt indtænker datakvalitet, driftsstabilitet og dokumentation, som en del af den kode du giver videre til dine kollegaer i driften.

Din profil kendetegner sig ved, at du er:

Erfaren og kan din tekniske værktøjskasse:

SQLServer og T-SQL er din hjemmebane, og du kan måske nok også allerede begå dig i SSIS, SSAS, C# og Azure DevOps?. Du interesserer dig for nye tilgange til data og er nysgerrig på nye cloudbaserede teknologier som f.eks. Azure Data Factory, Synapse, Snowflake, Databricks mv.

Forretningsorienteret og forstående:

Du kan sætte dig i brugernes sted og er ivrig for at forstå, hvordan dataløsningerne skal løse udfordringer og skabe muligheder i forretningen. Du er opsøgende og finder det spændende at bevæge dig rundt i forskellige forretningsområder.

Løsningssøgende og understøttende:

Du har fokus på at levere driftsbare løsninger med lang levetid og hurtig time-to-market.  Det er en fordel, hvis du har kendskab til finanssektoren, men vigtigst er din forståelse for det gode løsningsdesign. Du har en relevant videregående uddannelse og er sikkert cand.scient., cand.it eller cand.merc.dat/it, datamatiker eller lignende – det er dog ikke et krav for at kunne ansøge!

Det agile team og afdelingen

I dit daglige arbejde er du tilknyttet et agilt udviklingsteam, som har ansvar for udviklingen af et større Enterprise Data Warehouse samt en bred vifte af forskellige dataløsninger. Det agile team består af 5-6 udviklerkollegaer, som primært kommer fra afdelingen Data, samt en product owner og scrum master. Dertil tilknyttes løbende kollegaer fra forretningen, som støtter op omkring afdækningsforløb, dokumentation og test af leverancer. Afdelingen Data består af 6 dataudviklere, en dataarkitekt og en product owner, hvortil teamet er planlagt til at udvide med 1-2 nye ansigter indenfor kort tid.

Dine daglige opgaver består bl.a. i at:

  • Analysere, designe og udvikle nye dataløsninger og datapunkter i vores datafundament.
  • Udfordre de eksisterende løsninger, og du sparrer gerne med dine kollegaer i temaet om at skabe en endnu bedre ramme omkring vores samlede datafundamant.
  • Tage medansvar for dine kollegaers kode via kodereview – og du interesserer dig for dine kollegaers arbejde.
  • Bistå IT-driften ved hændelser, og du er løbende i tæt dialog med IT-driften omkring optimeringer og løsningsforbedringer, som kan skabe en bedre og mere stabil driftssituation.
  • Du har et agilt mindset og finder det helt naturligt, at dit daglige arbejde tager udgangspunkt i en agil udviklingsmetode.
  • Du løbende deltager i spændende ad hoc opgaver på tværs af teams

Du tilbydes:

En konkurrencedygtig løn og gode personaleforhold med pensionsordning, helbredssikring, frokostordning og en masse muligheder for kollegialt samvær og foreninger.

Kontakt og lokation

Samtaler vil foregå hos Forca i Hellerup.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse til os uden din forudgående accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Mogensen på info@rekrutteringsgruppen.dk eller på telefon +45 26740093.

Ved enhver henvendelse vedr. dette job bedes ref.nr. A.975.PM oplyst.

Hvis du ønsker at søge denne stilling, kan du sende ansøgning og dit CV til info@rekrutteringsgruppen.dk.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Opslagsdato 02.03.2022

 

Microsoft BI Dataudvikler – ”Engineer” – København